Chcemy pokrótce przekazać to, co zostało powiedziane przez zielarzy biorących udział w konferencji 13 i 14 kwietnia 2013 r. w Paryżu. Ale opracowanie to nie wyczerpuje tematu. Poruszane na kongresie problemy niewątpliwie powrócą jeszcze wiele razy w szczegółowych dyskusjach, gdyż są one żywe i ważne, ponieważ dotyczą naszego zdrowia.

Cele i strategia

Celem Kongresu Zielarzy, zorganizowanym przez IOZN, Natura Mundi, l’Herboristerie du palais Royal i l’Ecole Lyonnaise des Plantes było m.in.: przywrócenie oficjalnego uznania we Francji profesji zielarza jako pełnoprawnego zawodu.

Jak wynika z toczonej podczas kongresu debaty, zielarze pokonali wszystkie przeszkody i odparli wszystkie zarzuty, które dotychczas im stawiano:

>> Krytykowano ich za brak powagi i naukowego autorytetu.
Założyli więc skupione wokół botaników szkoły i szkolenia, które rozprzestrzeniły w całej Francji i Europie.

>> Przestrzegano, że niektóre rośliny bywają niebezpieczne dla zdrowia lub życia.
Wyeliminowano więc z laboratoriów rośliny trujące, a farmaceuci i zielarze pracują teraz głównie na 148 nietoksycznych roślinach. Oferowane są też usługi wysokiej jakości doradztwa dotyczącego ich właściwości.

>> Nałożono bardzo restrykcyjne przepisy i narzucono wnikliwe i uciążliwe kontrole administracyjne.
Zielarze starają się więc spełnić wymogi monitorowania roślin i ochrony konsumentów.

A mimo tych wszystkich podjętych kroków nadal odnosi się wrażenie jakby walka z ziołolecznictwem i zielarzami przypominała… polowanie na czarownice!
Dlatego tak ważny okazał się pierwszy Kongres Zielarzy. Był on okazją do skonsolidowania się środowiska, a także do spójnego przedstawienia swojego stanowiska ogółowi opinii publicznej. Następny krokiem będzie przekonać francuski rząd do podjęcia odpowiednich działań wspierających tę gałąź medycyny!

Jeśli szukasz miejsca na złożenie działalności gospodarczej zerknij na strony tych wirtualnych biur:

Wirtualne Biuro Poznań

Wirtualne Biuro Poznań

Wirtualne Biuro Kraków

Wirtualne Biuro Wrocław

Coworking Poznań

Coworking Poznań

Coworking Kraków

Coworking Wrocław