Instytut Ochrony Zdrowia Naturalnego

Prawo do leczenia alternatywnego

Statyny - jedno z największych oszustw medycznych i naukowych – poprzyj petycję

System medyczno-farmaceutyczny wmawia społeczeństwu, że cholesterol jest główną przyczyną zawałów oraz incydentów naczyniowo-mózgowych (udarów mózgu).

To nieprawda!

Dlaczego więc tak się dzieje?

Z prostej przyczyny – aby sprzedać więcej statyn, czyli lekarstw przeciw cholesterolowi!

We Francji jedna osoba na trzy powyżej 45. roku życia (czyli osiem milionów ludzi!) zażywa statyny. A sprzedaż tych leków od 10 lat ciągle rośnie. W Polsce podwyższony poziom cholesterolu ma 18 milionów dorosłych Polaków. Większość z nich, gdy trafia do lekarza, wychodzi z gabinetu z receptą na lek przeciwcholesterolowy. Jednak to, o czym nikt pacjentów nie informuje, to fakt, iż cholesterol wcale nie jest trucizną. To osoby zażywające statyny narażają swoje życie na niebezpieczeństwo, ponieważ lekom tym towarzyszy długa lista skutków ubocznych – między innymi takich jak upośledzenie funkcjonowania układu krwionośnego, zagrożenie utratą pamięci oraz zmiany w wątrobie.

Statyny mogą zrobić więcej złego niż dobrego. Z wielu badań klinicznych wynika, że stanowią one również zagrożenie dla nerek, a także zwiększają ryzyko wylewu u tych osób, które już takowy mieli. Zwiększona dawka statyn może przyczynić się do rozwoju cukrzycy. W dniu 10 stycznia 2012 roku opublikowano badanie, przeprowadzone na grupie 153 840 kobiet, w wieku średnio 63 lat. W momencie podania statyn, nie cierpiały one na cukrzycę. Wyniki ujawniły 10 242 nowych przypadków cukrzycy u kobiet zażywających statyny, co prowadzi autorów tych badań do konkluzji, że zwiększają one zagrożenie cukrzycą . Dr Michel de Lorgeril, znany francuski kardiolog pisze w swojej książce: „przepisywanie statyn jest oparte na danych stronniczych, okrojonych i zmanipulowanych na potrzeby czysto komercyjne. Nie tylko nie mają one żadnej skuteczności – nie zapobiegają zawałowi, nie zmniejszają śmiertelności z powodu chorób układu krążenia – ale dodatkowo towarzyszą im niepożądane i groźne efekty. Leczenie podwyższonego stężenia cholesterolu jest niczym innym, tylko potężnym biznesem i bez wątpienia jednym z najbardziej niebywałych oszustw medycznych i naukowych.”

Naszym celem jest zapobieganie dezinformacji, a wręcz wprowadzaniu w błąd pacjentów i takim działaniom, jakie stosują firmy farmaceutyczne. Przygotowaliśmy petycję z wnioskiem o przebadanie leków przeciwcholesterolowych przez niezależny komitet ekspertów i udostępnienie tych badań opinii publicznej. Kilkaset tysięcy Polaków zażywa codziennie statyny. Jesteśmy przeciwni narażaniu zdrowia tylu osób, więc mamy nadzieję, na wsparcie naszych działań. Jeśli jesteście Państwo tego samego zdania, przyłączcie się do nas, złóżcie podpis pod petycją antycholesterolową (żeby go złożyć, kliknij tutaj).


1 http://www.nytimes.com/2012/03/05/opinion/the-diabetes-dilemma-for-statin-users.html?_r=0

2 «Prévenir l’infarctus et l’accident vasculaire cérébral», Thierry Souccar Editions, 2012.

Jeszcze nikt nie skomentował artykułu...

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.