Czym jest Regulacja 1924/2006/WE i dlaczego jest tak bardzo niebezpieczna?

Regulacja 1924/2006/WE dotyczy obowiązkowych procedur zatwierdzających możliwość zamieszczania informacji na opakowaniach zawierających naturalne produkty zdrowotne o działaniu profilaktycznym i leczniczym, takich jak: minerały, pierwiastki śladowe, witaminy, kwasy tłuszczowe, aminokwasy egzogenne. Wszystkie składniki odżywcze, które są niezbędne w utrzymaniu naszego organizmu w dobrej kondycji, mogą być dotknięte nową regulacją.

Podczas gdy wszystkie wymienione wyżej produkty były dotychczas sprzedawane jako produkty żywnościowe lub suplementy diety pod warunkiem braku ich szkodliwości, Unia Europejska zdecydowała o zakazie zamieszczania na opakowaniach/ulotkach jakichkolwiek informacji na temat ich korzystnego działania terapeutycznego bez zgody Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Żywności (EFSA – European Food Safety Agency).

Jedynym organem decydującym o możliwości zamieszczania informacji na produktach, tj. suplementach diety o wskazaniach terapeutycznych oraz korzystnych efektach ich stosowania, jest EFSA. Wnioski rozpatrywane są na podstawie dokumentacji dostarczonej przez producentów. Decyzje o zaakceptowaniu wniosku lub jego odrzuceniu podejmowane są podczas oficjalnego głosowania urzędników.

To tak jakby dealerom sprzedających samochody zakazać informowania ich klientów o mocy silnika bądź ilości siedzeń w modelach sprzedawanych aut. W zamian urzędnik europejski miałby decydować o tym, jakie informacje dealerzy powinni udzielać swoim klientom.

Można wnioskować, że nowa regulacja europejska może sprzyjać nadużyciom ze strony dobrze powiązanych i wpływowych osób z Brukseli w celu wspierania ich „przyjaciół” z wielkiego świata biznesu.