Szanowni Eurodeputowani Parlamentu Europejskiego,

Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej właśnie zatwierdziły katastrofalny w skutkach dokument, który odbije się bezpośrednio na konsumentach. Pośrednio może on wpłynąć na wycofanie z obrotu wielu suplementów diety.

Taki krok przyniesie korzyści tylko kilku dużym koncernom z sektora farmaceutycznego i rolno-spożywczego.

Po wejściu nowych przepisów w życie tylko EFSA (Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności) będzie mógł wydać zezwolenie na wprowadzenie do obrotu produktów z oświadczeniem zdrowotnym. Jest to kolejny krok w kierunku pozbawienia „konsumentów zdrowia” naturalnych metod leczenia.

W rzeczywistości dokument, o którym mowa, zakazuje 90% oświadczeń zdrowotnych zawartych na suplementach żywnościowych. Na 44.000 wniosków o prawo do stosowania oświadczenia, EFSA streścił listę do 4637 wniosków i wydał zezwolenie tylko w 241 przypadkach. Mając do wyboru trzy procedury kontrolne, urząd zdecydował się na stosowanie tej najbardziej restrykcyjnej.

Nie chcemy Europy, w której niemożliwa jest demokratyczna debata.

Nie chcemy również Europy, która ma za nic nasze podstawowe prawa, a w szczególności prawo do informacji i do alternatywnych metod leczenia.

Obowiązkiem eurodeputowanych wybranych przez obywateli Unii Europejskiej w wyborach bezpośrednich, jest dbanie o to, by decyzje podejmowane przez instytucje europejskie nie były wymierzone w integralność fizyczną lub psychiczną konsumentów.

Dlatego gorąco apeluję do Państwa o powrót do debaty politycznej na temat oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych, dotyczącej szczególnie następujących aspektów:

1. Zmiana roli EFSA w procesie podejmowania decyzji na szczeblu europejskim i wprowadzenie sankcji w przypadku przekroczenia uprawnień przez urząd;

2. Wprowadzenie do europejskich przepisów dotyczących zdrowia, prawa do alternatywnych metod leczenia;

3. Przywrócenie właściwych proporcji w przepisach na temat oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych.

Szanowni Eurodeputowani Parlamentu Europejskiego,

Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej właśnie zatwierdziły katastrofalny w skutkach dokument, który odbije się bezpośrednio na konsumentach. Pośrednio może on wpłynąć na wycofanie z obrotu wielu suplementów diety.

Taki krok przyniesie korzyści tylko kilku dużym koncernom z sektora farmaceutycznego i rolno-spożywczego.

Po wejściu nowych przepisów w życie tylko EFSA (Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności) będzie mógł wydać zezwolenie na wprowadzenie do obrotu produktów z oświadczeniem zdrowotnym. Jest to kolejny krok w kierunku pozbawienia „konsumentów zdrowia” naturalnych metod leczenia.

W rzeczywistości dokument, o którym mowa, zakazuje 90% oświadczeń zdrowotnych zawartych na suplementach żywnościowych. Na 44.000 wniosków o prawo do stosowania oświadczenia, EFSA streścił listę do 4637 wniosków i wydał zezwolenie tylko w 241 przypadkach. Mając do wyboru trzy procedury kontrolne, urząd zdecydował się na stosowanie tej najbardziej restrykcyjnej.

Nie chcemy Europy, w której niemożliwa jest demokratyczna debata.

Nie chcemy również Europy, która ma za nic nasze podstawowe prawa, a w szczególności prawo do informacji i do alternatywnych metod leczenia.

Obowiązkiem eurodeputowanych wybranych przez obywateli Unii Europejskiej w wyborach bezpośrednich, jest dbanie o to, by decyzje podejmowane przez instytucje europejskie nie były wymierzone w integralność fizyczną lub psychiczną konsumentów.

Dlatego gorąco apeluję do Państwa o powrót do debaty politycznej na temat oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych, dotyczącej szczególnie następujących aspektów:

1. Zmiana roli EFSA w procesie podejmowania decyzji na szczeblu europejskim i wprowadzenie sankcji w przypadku przekroczenia uprawnień przez urząd;

2. Wprowadzenie do europejskich przepisów dotyczących zdrowia, prawa do alternatywnych metod leczenia;

3. Przywrócenie właściwych proporcji w przepisach na temat oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych.

Z poważaniem,