Kontakt z IOZN

FUNDACJA INSTYTUT OCHRONY ZDROWIA NATURALNEGO

Z  siedzibą w Warszawie, ul. Tużycka 8 lok. 603, 03-683 Warszawa, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000598933, NIP 5242792993, REGON 3636353400000, Statut Fundacji

Małgorzata Paszko
e-mail: kontakt@iozn.pl
ul. Tużycka 8 lok. 6
03-683 Warszawa