Nadawca:
W imieniu osób, które podpisały petycję:
Instytut Obrony Zdrowia Naturalnego
253A Waversesteenweg
1050 Bruksela

Odbiorca:
Europarliament
60 r. Wiertz
B-1047 Bruxelles
Belgium

Instytut Obrony Zdrowia Naturalnego

Petycja w obronie medycyny naturalnej

 

Szanowni Eurodeputowani Parlamentu Europejskiego,

Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej właśnie zatwierdziły katastrofalny w skutkach dokument, który odbije się bezpośrednio na konsumentach. Pośrednio może on wpłynąć na wycofanie z obrotu wielu suplementów diety.

Taki krok przyniesie korzyści tylko kilku dużym koncernom z sektora farmaceutycznego i rolno-spożywczego.

Po wejściu nowych przepisów w życie tylko EFSA (Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności) będzie mógł wydać zezwolenie na wprowadzenie do obrotu produktów z oświadczeniem zdrowotnym. Jest to kolejny krok w kierunku pozbawienia „konsumentów zdrowia” naturalnych metod leczenia.

W rzeczywistości dokument, o którym mowa, zakazuje 90% oświadczeń zdrowotnych zawartych na suplementach żywnościowych. Na 44.000 wniosków o prawo do stosowania oświadczenia, EFSA streścił listę do 4637 wniosków i wydał zezwolenie tylko w 241 przypadkach. Mając do wyboru trzy procedury kontrolne, urząd zdecydował się na stosowanie tej najbardziej restrykcyjnej.

Nie chcemy Europy, w której niemożliwa jest demokratyczna debata.

Nie chcemy również Europy, która ma za nic nasze podstawowe prawa, a w szczególności prawo do informacji i do alternatywnych metod leczenia.

Obowiązkiem eurodeputowanych wybranych przez obywateli Unii Europejskiej w wyborach bezpośrednich, jest dbanie o to, by decyzje podejmowane przez instytucje europejskie nie były wymierzone w integralność fizyczną lub psychiczną konsumentów.

Dlatego gorąco apeluję do Państwa o powrót do debaty politycznej na temat oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych, dotyczącej szczególnie następujących aspektów:

1. Zmiana roli EFSA w procesie podejmowania decyzji na szczeblu europejskim i wprowadzenie sankcji w przypadku przekroczenia uprawnień przez urząd;

2. Wprowadzenie do europejskich przepisów dotyczących zdrowia, prawa do alternatywnych metod leczenia;

3. Przywrócenie właściwych proporcji w przepisach na temat oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych.

Z poważaniem,

Wypelnij poniższy formularz aby podpisać petycję:

 

Imię :
Nazwisko : Miejscowość : Adres E-mail :

 

Chcę być na bieżąco informowany o rozwoju sytuacji, poprzez newsletter Instytutu Obrony Zdrowia Naturalnego

Chcę otrzymywać za darmo, drogą mailową, praktyczne informacje na temat zdrowia naturalnego.

 

 

Twój adres e-mail nigdy nie będzie przekazany osobom trzecim. Możesz wypisywać się w naszej bazy danych w każdej chwili.
Aby sprawdzić zasady zachowania prywatnośći IOZN, kliknij tutaj.

Instytut Obrony Zdrowia Naturalnego

Instytut Obrony Zdrowia Naturalnego – 253A Waversesteenweg – 1050 Bruksela – Belgia

www.IOZN.pl

Stowarzyszenie o celach niezarobkowych zgodne z prawem z dnia 27 czerwca 1921.